Skip to main content

Organisation

Huvudman Stiftelsen Teresias Katolska Förskola

Kontaktuppgifter

ordförande Joanna Pestalozzi

Ledamot f Pär Anders Feltenheim, kyrkoherde Kristus Konungens församling