Skip to main content

Vår historia

1940

1940-talet

Den 15 oktober 1940 bildas Skolsystrarnas Kindergarten. Fem barn får ett litet rum på Karl Gustavsgatan 1a. Där finns även systrarnas lägenhet, Katolska skolan och skolhemmet. Syster Damasia Lipp leder barngruppen. Bidraget för förskolan är 1kr per vecka.

Barnantalet växer och
1947 hyrs ett rum i KFUM:s hus på Erik Dahlbergsgatan 1. Rummet ligger på 4:e våningen och toaletten finns på bottenvåningen. Som lekplats används Kungsparken ända fram till år 1959

1950-talet

Skolsystrarnas Kindergarten fortsätter med sin verksamhet på Erik Dahlbergsgatan 1. Barnantalet växer, men syster Damasia arbetar utan hjälp av personal och utan finansiell hjälp.

Skolsystrar från Italien leder en kindergarten för italienska barn i Gamlestaden 1955-1958

Den 1 april 1959 flyttar Skolsystrarnas Kindergarten till villan på Viktor Rydbergsgatan 12. Syster Damasia känner sig som ”i himmelen”.

1960-talet

Systrarnas lägenhet byggs större, men Skolsystrarnas Kindergarten fortsätter under syster Damasias ledning med en barngrupp som förut. I huset ryms också skolhemmet.

1970-talet

1970 anländer syster Elsbeth Mayer från Tyskland och hjälper till med förskolebarnen. 1971 börjar hon med en egen barngrupp.

1976-77 vistas syster Elsbeth i München och genomgår internationell Montessoriutbildning. Syster Itta vikarierar. Allt arbete sköts av skolsystrarna själva: barnomsorg, städning, förvaltning.

1976 får verksamheten bidrag för 15 barn

1980-talet

Skolsystrarnas Kindergarten fyller 40 år.
Ur Göteborgsposten, onsdagen den 8 oktober 1980:
”Det är en internationell grupp barn med rötter i Kina, Korea, Ungern, Indien, alla födda i Sverige, som tillsammans med svenska barn har förmånen att gå i denna skola. Det finns två grupper i Skolsystrarnas Kindergarten, där syster Damasia och Elsbeth tar väl hand om dem, men det är tyvärr många som inte kan komma in. Jag kom till Sverige 1938 från München, säger syster Damasia. 1940 började skolverksamheten.”

Nu kommer förändringarnas tid för Skolsystrarnas Kindergarten. Fr. o. m. höstterminen 1983 överlämnar syster Damasia ledningen av sin grupp till syster Eileen O’Riordan, som är passionistsyster. Hon är anställd sen september 1982.

Den 9 augusti 1984 flyttar syster Damasia till Nacka.
Övriga anställda: Maggi Lindberg 1980-1982, Annhild Brodén 1982-1986, Gunilla Jacobsson 1984-1988, Christin Lindgren 1986-1989, Regina Rexberg 1987-1988, Ildiko Lehel 1989-1990, Marianne Keszei 1988- , Anne Mätas, Jeanette Schedewie.
Det mest påfallande är nog att den anställda personalen tillsammans med syster Elsbeth gestaltar livet på Skolsystrarnas Kindergarten. Också för städningen anställs personal, medan syster Theocosia tar hand om mellanmål, efterrätt samt disk och inköp. För förvaltningen står syster Itta Marcinek, förut var det syster Maria Mühlbacher.

Nya bestämmelser kräver en omstrukturering: Skolsystrarnas Kindergarten får tillstånd för två daghemsgrupper juli 1984. Därmed erhålls statsbidrag. Syster Ittas fritidsgrupp flyttar till skolan. Daghemmet övertar fritidshemmets lokaler: mellanrummet, källarlokalen som gymnastik- och sovrum. Varm mat levereras från ”Landala Krog”. En ny lekplats anläggs bakom huset.

1990-talet

Skolsystrarnas Kindergarten fyller 50 år. Det firas med öppet hus.
Nya anställda: Mary Joseph, assumtionssyster, Clasina Leijen, 1990-2002, Elisabeth Lägerqvist 1996-2002, Bernadetta Dalecki 1991-2002, Pal Marton 1991-1993. Inge-Marie Kjellström 1997-2002.

Den 12 juli 1990 avlider syster Damasia i Nacka. Hon hade startat Skolsystrarnas Kindergarten den 15 oktober 1940.
Den 14 augusti 1992 flyttar syster Theocosia Stadler till München. Hon avlider den 17 januari 1998. Sommaren 1995 slutar syster Eileen. 1993-2002 diskar syster Melina Hauer, hon sköter även trädgården. 1993-2001 får daghemmet mat från Villa Viktor Rydberg.
Städningen sköts av en städfirma fram till hösten 2001.

2000-talet

Syster Elsbeth arbetar 30 år på Viktor Rydbergsgatan 12.
15 oktober 2000 fyller Skolsystrarnas Kindergarten 60 år. Systrarna firar med personalen den 17 oktober 2000.

Skolsystrarnas Kindergarten läggs ner den 30 juni 2002. Församlingen i samarbete med föräldrar letar efter en lösning. Församlingen grundar Stiftelsen Teresias Katolska Förskola som blir huvudman för förskolan, stiftelsen mål är att främja förskola med kristen profil. Skolan flyttar till lokaler i Haga. Skolan överlever tack vare engagerade föräldrar som jobbar ideellt, samt även Bernadetta Dalecki, som i skolsystrarnas anda troget fortsätter sitt arbete på förskolan. Sommaren 2020 går Bernadetta i pension.

Idag

Idag har förskolan lokaler i Haga. Med barnen i fokus bevaras kvalitén, stämningen och de traditioner som skolsystrarna lämnat efter sig.