Skip to main content

Kontakt

Kontaktuppgifter

Theresias Katolska Montessoriförskola
Skolgatan 23
413 02 Göteborg

Telefon

+46728-886801


E-mail

info@katolskaforskolan.se


Rektor
Susanne Schwab

rektor@katolskaforskolan.se


* Alla frågor rörande verksamheten ställs i första hand till rektor.

Huvudman Stiftelsen Teresias Katolska förskola
ordförande Joanna Pestalozzi
stiftelsenteresiaskatolskaforskola@outlook.com

Ansökan

Kontakta oss gärna för ett besök på förskolan. För mer information om ansökan kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Ansökan om plats görs med fördel digitalt, det går också bra att skicka in en blankett.Blanketten skickas till:
Theresias Katolska Montessoriförskola
Skolgatan 23
41302 Göteborg

Välkommen med din ansökan!

Synpunkter

Du kan lämna synpunkter/klagomål digitalt via hemsidan (knappen nedan, skickas till rektor) eller via mail. Du kan också lämna dina klagomål i avsedd låda i förskolans hall eller skicka dom med post.

För personlig återkoppling ange namn och kontaktuppgifter. Du har rätt att lämna klagomål anonymt.

Rutiner kring klagomålshantering

Huvudman för Theresias Katolska Montessoriförskola

Stiftelsen Teresias Katolska Förskola

Ordförande – Joanna Pestalozzi

joanna.pestalozzi@gmail.com


Ledamot kyrkoherde f Pär-Anders Feltenheim