Skip to main content

Om förskolan

En förskola med traditioner

Theresias Katolska Montessoriförskola finns i idylliska Haga i centrala Göteborg.
Vi har 30 platser för barn mellan 1 och 6 år och vi är 6 vuxna som arbetar i fräscha lokaler som är väl utrustade för vår verksamhet.

Theresias Katolska Montessoriförskola startades ur Skolsystrarnas Kindergarten som grundades den 15 oktober 1940 av tyska nunnor som emigrerat till Sverige. De skötte verksamheten i egen regi ända till 2002 då den personal de hade anställt tog över ruljansen. Idag drivs förskolan av Stiftelsen Teresias Katolska Förskola. Stiftelsens ändamål är att stödja förskoleverksamhet med kristen profil.

Förskolans identitet står i förskolans namn: Theresias Katolska Montessoriförskola. Till oss är alla barn välkomna, oavsett religion och familjebakgrund.

Rektor för förskolan är Susanne Schwab.

Loggan föreställer Moder Theresia omgiven av två barn. I bakgrunden
ses Kristus Konungens kyrka samt Skansen Kronan.
Framtagen av Birgitta Gelotte

Fristående förskola

Förskolornas verksamhet styrs av skollagen och Läroplan för förskolan, Lpfö18. Vi följer samma normer och regler som gäller för den kommunala förskolan. Barnens föräldrar har inga obligatoriska arbetsuppgifter i verksamheten. Avgifter regleras av maxtaxa.

Konfessionell inriktning

Undervisningen vid fristående förskolor ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning. Det som utmärker vår förskola är att den vilar på kristen grund. I förskolans utbildning ingår bordsbön, andakt och bibliska berättelser. Vi följer kyrkoåret vilket ger barnen kunskap och förståelse kring våra traditioner och högtider, och uppmärksammar bl.a. Lucia och Sankt Nikolaus på ett speciellt sätt. I förskolans lokaler förekommer kristna symboler.

Montessoripedagogik

Förskolan arbetar efter en pedagogik som har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn. Pedagogiken bygger på en övertygelse om att barnet strävar efter att utveckla sig självt och att denna utveckling följer olika känsliga perioder. Inlärningen följer olika utvecklingsstadier. Barnen får med andra ord arbeta så fritt som möjligt. Lärarens roll är att observera eleverna samt att ge dem handledning.

Vi arbetar efter idéer som:

  • Att inlärning, som anpassas efter barns utvecklingsstadium blir lättare för barnet ifråga
  • Att man bäst tar tillvara barns spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap
  • Att barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift.
  • Att barn, som vill lära något nytt, upprepar övningen om och om igen.
  • Att barnen ska ha frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.

Moder Theresia

Moder Theresia av Jesu Gerhardinger, 1797-1879

Grundarinna av Skolsystrar de Notre Dame
Hennes grav finns i Angerklostret i München
Saligförklarad i Rom 1985

Karolina Gerhardinger Föddes i Regensburg i Sydtyskland 1797. Hon började skolan hos Vår Frus korsystrar i Regensburg. Det var krig och alla klosterskolor tvingades sluta med undervisningen. Biskop Whittmann uppmuntrade Karolina att utbilda sig till lärarinna. Han gav henne också goda råd för en ny klostergemenskap. Den 24 oktober 1833 grundades kongregationen Skolsystrar de Notre Dame. Karolina valde Maria Theresia av Jesus som klosternamn. Skolsystrarna fick som uppgift att upprätta skolor för fattiga flickor framförallt på landsbyggden. Kung Ludwig I av Bayern uppskattade hennes skolor.

1847 kom syster Theresia med en grupp skolsystrar till Amerika för att hjälpa tyska invandrare, flickor och pojkar. Vid hennes död den 9 maj 1879 fanns nära 300 systrar i Europa och Nordamerika. Nu arbetar skolsystrarna i över 30 länder och i fyra världsdelar. 1931 kom skolsystrarna till Stockholm och 1938 till Göteborg.

Artist: Erich Klimek, Bavaria, 1985

Gud, vår Fader:
Låt Kristus alltmer bli centrum i vårt liv
Gör oss lyhörda för din röst i vår tid
Ge oss ett hjärta för de fattiga och gör oss redo att dela med dem.
Låt unga kristna upptäcka sin kallelse till ordenslivet och följa den. Amen.